Terapinė grupė Vilniuje nuo sausio 17 d.

11/27/2022

Terapinė grupė Vilniuje nuo sausio 17 d. - kovo 21 d., dešimt antradienių vakarų nuo 18-20 val. Mindaugo 21, Vilnius,

norintiems:

* pamatyti, kokie dominuojantys elgesio modeliai trukdo jaustis gerai su savimi ir kitais

* pasimokyti lengviau bendrauti, išbandant naujus elgesio modelius

* pradėti daugiau pasitikėti savimi ir kitais, auginant savivertę

* išmokti tvarkytis su sunkiomis emocijomis: nerimu, baime, savęs nuverinimu, neryžtingumu, nuotaikų svyravimų ir pan.

* rasti savo stiprybes ir, jomis remiantis, pradėti keistis

* gauti palaikymą ir psichoemocinę paramą

Grupės psichoterapeutas?

Grupę vesiu aš, psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė, Geštalto psichoterapeutė (Europos serifikatas EAGT), sertifikuota Mindfulness, atida grįsto Streso valdymo ir Kognityvinės elgesio terapijos mokytoja instruktorė (Neuromedicinos institutas), Europos Geštalto terapijos ir Mindfulness asociacijų narė, mokymų lektorė.

Kas gali dalyvauti?

Grupėje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų, norintys pamatyti savo pasikartojančius elgesio modelius ir atrasti motyvaciją keistis, išdrįsti elgtis, būti kitaip, nei iki šiol, ieškoti naujų problemų sprendimo būdų ir čia pat juos išbandyti, išsiugdyti ar susigrąžinti pojūtį, kad aš iš tikrųjų galiu valdyti ir kurti savo gyvenimą, remtis savimi, savo poreikiais, o santykiuose vis dažniau būti "savo pusėje", susitvarkant su kasdienio gyvenimo iššūkiais.

Dalyvavimo sąlygos?

Grupėje 10-12 dalyvių, grupė uždara, po pirmojo užsiėmimo nauji dalyviai nebus priimami.

Susitikimų laikas: 10 kassavaitinių užsiėmimų antradieniais, pradedant sausio 17 d.

Visos datos: sausio 17, 24, 31, vasario 7, 14, 21, 28, kovo 7, 14, 21 dienomis

Laikas - nuo 18 iki 20 val.

Kaina 300 eur., galima mokėti per du kartus - pusę sumos registruojantis, kitą - po ketvirtojo užsiėmimo. Prieš tvirtinant registraciją, su kiekvienu būsimu dalyviu susisieksiu asmeniškai, susipažinsime ir pasikalbėsime. Šio susitikimo kaina jau įskaičiuota.

Grupinė terapija - kas tai?

Grupinė psichoterapija - tai efektyvus ir greitesnis, nei individuali terapija, būdas spręsti psichoemocines problemas, gyvenimiškus ir santykiuose su kitais bei pačiu savimi kylančius sunkumus, neleidžiančius gerai jaustis. Gyvenime patiriami sunkumai atsikartoja grupės narių santykiuose, todėl dėl joje sukuriamų unikalių sąlygų keistis, terapinė grupė dar kartais vadinama gydančia bendryste.

Kaip tai nutinka?

Pirmiausia - kai bendraujant su grupės dalyviais suvokiu savo sunkumų pasireiškimą, galiu iš karto tyrinėti šį savo reagavimo ir elgesio būdą, aiškinantis, kur dar gyvenime aš aš tai patiriu, suvokti, kaip jis atsirado ir įsitvirtino manyje, kokią naudą iš to gaunu ir ką prarandu ir svarbiausia - atrasti, ko iš tikrųjų šioje situacijoje noriu.

Toliau - čia pat galiu mokytis pamatyti ir prisitaikyti daugiau ir labiau man tinkamų būdų reaguoti tokiose situacijose, gauti grupės dalyvių atgalinį ryšį ir įžvalgų apie jų patirtis tokiose situacijose.

Ir trečia - labai svarbu, kad čia pat, dabar, saugiai galiu išbandyti naujus būdus reaguoti ir pasitikrinti, kaip jaučiuosi, pasielgęs kitaip. Naujų patirčių įsisąmoninimas tampa galimybe naujus elgesio modelius po truputį pernešti į gyvenimą už grupės ribų.

Kas dar svarbu?

Terapinėje grupėje laikomasi pagrindinių principų, kurių dėka sukuriama saugi ir palaikanti atmosfera.

Kokie gi tie principai?

Konfidencialumo, nevertinimo ir nekritikavimo, palaikymo, savo įžvalgų, jausmų ir išgyvenimų išsakymo, atvirumo. Šioje erdvėje galima saugiai būti, atpažinti savo problemas, mokytis priimti save ir išgirsti kitus, būti geranoriškesniu sau ir kitiems, išbandyti naujus elgesio modelius, kitaip kurti santykius, atviriau reikšti savo jausmus, išsakyti savo nuomonę, apginti savo ribas, auginti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Šiame gydančios bendrystės kelyje su jumis bus psichoterapeutė, padedanti grupei ir asmeniškai kiekvienam dalyviui. Užsiėmimuose remsimės Geštalto terapija, Mindfulness, dėmesingu įsisąmoninimu grįsta Kognityvine elgesio terapija bei vaidmenų ir rašymo terapija.

Registracija 

Registracija