Mindfulness  ir kiti, psichologija bei terapija grįsti, mokymai organizacijoms

Asmenininės terapinės (Geštalto kryptis) sesijos, naudojant ir Mindfulness instrumentus, verslų savininkams, vadovams, darbuotojams

Paskaitos, seminarai, mokymai 

Įmonės ir organizacijos Mindfulness ir kitus, psichologija grįstus mokymus, pasitelkia kaip naują galimybę, leidžiančią įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir siekti efektyvumo per psichologinės atmosferos gerinimą bei didesnio darbuotojų sąmoningumo, psichologinio lankstumo bei atsparumo ugdymą

Mindfulness (dėmesingas įsisąmoninimas) mokymai verslui, organizacijoms, įstaigoms ir bendruomenėms:

  • Paskaita: ( 1-2 val.), išbandant vieną Mindfulness pratimą
  • 2-3 valandų teorinis praktinis seminaras, išbandant keletą Mindfulness instrumentų
  • Mindfulness diena (4-6 val.), sužinant ir patiems išbandant pagrindinius Mindfulness instrumentus streso, įtampų ir neigiamų emocijų valdymui
  • Tęstinė Mindfulness 8 savaičių praktinių mokymų programa (2 mėnesiai, dviejų valandų mokymai kartą per savaitę)
  • Palaikomosios Mindfulness praktikos:
  • Iki 1 val. trukmės sąmoningumo ir dėmesingumo ugdymo laikas pietų pertraukos metu arba po darbo
  • Nuo 30 minučių iki valandos trukmės 1-2 meditacijos (galima su fiziniais, įtampas nuimančiais, pratimais
  • 6 savaičių trukmės Lyderystės ugdymo programa, remiantis Mindfulness instrumentai 

Paskaitos, seminarai, mokymai

Mokymai skirti streso ir negatyvių emocijų valdymui, bendravimo gerinimui, psichologiniam lankstumui ir atsparumui bei kūrybiškumo ugdymui. Naudojamasi Geštalto terapija, Kognityvine elgesio psichologija, Mindfulness, vaidmenų terapija, improvizacijomis ir eksperimentais.

Asmeninės terapinės sesijos verslų savininkams ir vadovams,

padedančios rasti "vidinius užstrigimus", trukdančius siekti tikslų ir jaustis laimingu. Terapinių sesijų metu lavinsime šiuolaikiniame verslo pasaulyje būtinas savybes: sugebėjimą priimti adekvačius situacijai sprendimus, empatiją, vizualizaciją, atsitapatinimą nuo karštų situacijų ir emocijų, psichologinį lankstumą bei gebėjimą tinkamai užbaigti streso ciklą.

Mokymus veda Danguolė Krupovnickienė, organizuoja VšĮ Konsultacijų ir mokymo centras ESU, info@esukmc.lt, 868774775, 868470488 

Mindfulness ir kitus, psichologija grįstus mokymus darbuotojams, kaip naują galimybę renkasi tie vadovai, kurie suvokia, kad, norint išlikti rinkoje ir siekti savo ambicingų tikslų, nebeužtenka investuoti tik į darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymą ar vienkartines lojalumo bei motyvacines programas. Šiuolaikiniame streso, įtampų, gyvenimo neapibrėžtumo sąlygomis laikmečiu svarbiausiu dalyku tampa žmonių sugebėjimas valdyti emocijas, būti pasichologiškai lanksčiu ir atspariu, sugebėti išbūti dabartyje, suvokiant realią situaciją, kad galėtum pasirinkti išmintingiausią sprendimą.

Dar 2017 m. Nobelio premijos laureatas ekonomistas R. H. Taleris įrodė, kad mūsų reakcijas ir sprendimus veikia daugybė neįsisąmonintų dalykų: nuostatos, emocijos, fizinė ir psichologinė būklė. Šiuo metu pasaulį užkariavusios Mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo) metodas leidžia priartėti prie kuo objektyvesnio esamos situacijos suvokimo ir priimti sprendimus bei "karštose" situacijose bendrauti, remiantis ne impulsyviomis automatinėmis reakcijomis, bet aiškiai suvoktomis esamos situacijos aplinkybėmis.

Pirmiausia - išmokstama stabtelėti dar prieš impulsyvų sureagavimą, kad suvoktum, kas dabar vyksta su manimi ir aplinkiniais, ko aš noriu pasiekti šioje situacijoje, kaip tai padaryti geriausiai. Korporatyviniu lygmeniu tai dažnai įtvirtinama, keičiant pasitarimų ir susirinkimų nuostatas: pavyzdžiui, kompanijoje Google visi pasitarimo dalyviai, prieš išsakydami savo galutinius siūlymus, daro tylos pauzę, skirtą susikoncentruoti ir aiškiai įsivardinti, kurie sprendimą veikiantys argumentai yra racionalūs, o kurie - ne.

Dar vienas Mindfulness nuopelnas - ji suvienija komandą vertybiniais saitais ir didina žmonių atsakomybę bei įsitraukimą. 2015 metais JAV ketvirtis organizacijų ir korporacijų pradėjo naudoti šią metodiką. Ji persikėlė ir į kariuomenę, parlamentus, mokyklas bei kitas įstaigas.

Penkeriopa Mindfulness nauda verslui ir organizacijoms 


1. Sumažės darbuotojų stresas ir perdegimo rizika
Per pastaruosius 20 metų darbo pasaulis iš esmės pasikeitė. Mes dideliu greičiu šuoliuojame per dienas, savaites, mėnesius su superkompiuteriais rankose. Per kelias sekundes galime susisiekti su reikalingais asmenimis visame pasaulyje. Ir vis dėl to, nepaisant akivaizdžių dabartinio gyvenimo privalumų, turime pripažinti akivaizdžią tiesą - vis dažniau susiduriame su didžiausiu šių dienų iššūkiu - gyvenimu nuolatinio streso, įtampų, nerimo ir technologinio išsiblaškymo būsenoje.
Dėmesingas sąmoningumas yra galinga atsvara šiai būsenai. Daugybė tyrimų rodo, kad Mindfulness mokymai padeda darbuotojams sumažinti stresą ir susikurti tai, kas skaitmeniniame amžiuje gali būti vertingiausia - psichologinį atsparumą.

2. Mažės nepageidaujama darbuotojų kaita
Darbuotojų kaita, atnešdama tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kelia grėsmę daugumai vadovų. Ekspertai skaičiuoja, kad, priklausomai nuo situacijos, ji gali kainuoti nuo 10% iki 30% darbuotojo algos. Tad, kaip būtų galima išlaikyti aukštos vertės darbuotojus? Daugelio tyrimų išvadose pabrėžiamas reikšmingas ryšys tarp įmonės sąmoningumo ugdymo programų ir darbuotojų išlaikymo - atsiranda didesnis lojalumas organizacijai, geranoriškumas kolegoms ir atsidavimas darbdaviui.

3. Padidės produktyvumas ir įsitraukimas
Dėmesio koncentracijos ir sąmoningumo lavinimas taip pat daro didelę įtaką produktyvumui ir atliekamo darbo kokybei. Mokslininkai, tiriantys dėmesingo sąmoningumo ugdymo darbo vietoje programų poveikį, nustatė, kad šie mokymai padidino atsakomybę, įsitraukimo į užduotis lygį ir atliekamų darbų efektyvumą.

4. Didės konkurencingumas
Įtemptoje darbo rinkoje, kurioje daugelis kompanijų stengiasi pritraukti geriausius talentus, dėmesingumo ir sąmoningumo ugdymo programos suteikia įmonėms konkurencinį pranašumą. Galbūt todėl pagrindinės kompanijos, tokios kaip "Google", "Nike", "Apple" ir "Goldman Sachs", daug investuoja į Mindfulness mokymus. Ir tai turi prasmę. Apklausų rezultatai rodo, kad jei aukštą kvalifikaciją turintiems darbuotojams būtų leidžiama pasirinkti tarp įmonės, kuri investuoja į savo darbuotojų psichinę gerovę ir psichologinį atsparumą, ir tos, kuri į tai neinvestuoja, labiausiai patyrę kandidatai pasirinktų tą, kuri labiau investuoja į savo darbuotojų sėkmę.

5. Didės kūrybiškumas ir naujovės
Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir agresyvėjančioje rinkoje kūrybiškumas ir naujovės tampa esminiu turtu. Tyrimų apie sąmoningumo ugdymo mokymų įtaką kūrybiškumui išvadose nustatyta, jog vos kelios minutės trukmės Mindfulness praktikos paskatino "kitokio mąstymo" padidėjimą ir padidino idėjų, kurias tyrimo dalyviai galėjo generuoti, spektrą.
Dėmesingumo ir sąmoningumo ugdymas yra patikima investicija. Tokia, kuri atsiperka įvairiais lygmenimis. Investuodamas į jį, verslas gali tikėtis sukurti aplinką, kurioje būtų mažiau streso ir įtampų, nepageidaujamos darbuotojų kaitos ir daugiau kūrybiškumo, naujovių, lojalumo bei atsakomybės.